We are testing a new beta website for gov.scot go to new site

Education and Lifelong Learning: Toradh Rannsachaidh Àir. 57/2010: Breithneachadh air Foghlam Tràth agus Cùram Cloinne Meadhan Gàidhlig

DescriptionSummary of Gaelic medium early Education & Childcare
ISBN978 0 755994656
Official Print Publication Date
Website Publication DateJuly 09, 2010

Listen

Christine Stephen, Joanna McPake, Wilson McLeod, Irene Pollock and Tessa Carroll

ISBN 978 0 7559 9465 6 (Web only publication)
DPPAS 10333

Tha an sgrìobhainn seo cuideachd ri fhaighinn ann an cruth pdf (152k)
This research findings is available in English & also accompanied full report in English & Gaelic.

Clàr-innse

Education and Lifelong Learning: Toradh Rannsachaidh Àir. 57/2010: Breithneachadh air Foghlam Tràth agus Cùram Cloinne Meadhan Gàidhlig